Email

Leergang Consulent Basisvaardigheden

De Bibliotheek vervult een belangrijke rol voor mensen die hun basis­vaardigheden willen ontwikkelen. Hierbij kan zij haar participatierol versterken: ze kan de ogen en oren in de wijk zijn, een signaleringsfunctie hebben, zelf laagdrempelig educatie­aanbod aanbieden en doorverwijzen naar hulpinstanties en andere maatschappelijke instellingen. Verder kan de Bibliotheek (nog) meer wijk­gericht werken en slimme allianties aangaan met de andere spelers in het sociaal domein. Deze kansen zien, vergt een andere manier van kijken en handelen van de consulent Basisvaardigheden. Hiervoor is de achtdaagse leergang. Die biedt gerichte ondersteuning, zowel rond theorie als in de praktijk. In januari 2019 start de vijfde editie.


Profiel

Je vervult als bibliotheekmedewerker binnen het sociaal domein een centrale rol op hbo-werk- en denkniveau. Je bent de spil tussen alle medewerkers die zich in de Bibliotheek met het sociaal domein bezighouden. Daarnaast ben je de aanspreekpersoon voor alle partijen buiten de Bibliotheek die een rol hebben in het sociaal domein.

Opleidingsinstituten: Lost Lemon, Avans+ en Lezen & Schrijven
Opleidingsduur: 8 dagen
Studiebelasting: 8 lesdagen + ongeveer 16 uur zelfstudie en opdracht 
Opleidingsdagen: 19 september, 10 oktober, 31 oktober, 21 november, 12 december, 9 januari, 30 januari, 13 februari
Eigen bijdrage: € 2.550,- per persoon voor de complete leergang
Groepsgrootte: 12 tot 15 deelnemers

Resultaten

 • Kennis van het sociaal domein en wat daarin voor de burger en professional is veranderd door de decentralisatie van taken naar gemeenten.
 • Praktische kennis van hoe je een netwerkanalyse maakt en gericht je activiteiten bepaalt.
 • Kennis van de doelgroep, met name van de burger die onvoldoende basisvaardigheden heeft, en hoe je verschillende typen kunt herkennen en ondersteunen.
 • Praktische kennis van hoe een klantreis verloopt van de doelgroep.
 • Communicatieve vaardigheden inzetten in het contact met stakeholders.
 • Relaties leggen en constructieve samenwerking tot stand brengen en onderhouden.
 • Open en effectief functioneren in lokale en regionale netwerken.
 • Proactief landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en deze omzetten naar kansen voor de dienstverlening van jouw Bibliotheek.
 • Basiskennis van de taalniveaus.
 • Basiskennis van materiaal voor NT1-taalgebruikers en voor NT2-taalgebruikers.
 • Basiskennis van geschikt materiaal voor de start van een educatietraject op het gebied van basisvaardigheden en materiaal om later in te zetten.
 • Basiskennis van hoe de Adviescollectie werkt.
 • Basiskennis van communicatie met laaggeletterden bij ontvangst in de Bibliotheek.
 • Basiskennis van Oefenen.nl.

Tijdens de opleiding werk je aan een opdracht. Deze vormt de rode draad waarin je de theorie en je eigen praktijkcases met elkaar verbindt.

De Bibliotheek en basisvaardigheden is het netwerkprogramma dat bibliotheken helpt om volwassenen te ondersteunen die vaardiger willen worden, vooral in taal en werken met de computer, maar ook in bijvoorbeeld rekenen. De leergang vormt een onderdeel van dit programma.
Aanmelden

Klik hieronder op de opleidingsdata van je keuze, om je aan te melden.

Beschikbare opleidingsdata


Deze aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze opleiding. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je  voor  vervanging  zorgt. Met  deze  aanmelding  verklaar  je  bekend  te  zijn  met  de annulerings-voorwaarden.

Contact
Inhoudelijke vragen: Stieneke Eising, e-mail stieneke.eising@gmail.com of telefoon 06 12 56 88 66
Overig: Rijnbrink Campus, Saskia Endeman, e-mail campus@rijnbrink.nl of telefoon 088 197 03 17