Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

De opleiding is voor leesconsulenten op hbo-niveau, met ervaring op minimaal één de Bibliotheek op school-school, die zich willen specialiseren in leesplezier voor kinderen met een leesprobleem. Je hebt de opleiding Leesconsulent afgerond, waarin aandacht is geweest voor leesproblemen, of je hebt aantoonbare anderszins verworven competenties op dit terrein.

Docenten: Dia Wesseling en Wendie van der Aa
Locatie: Volksuniversiteit Utrecht

Eigen bijdrage: € 600,-
Deelnemers: minimaal 10 – maximaal 15 personen

Download hier meer informatie

Aanmelden: Klik hieronder, bij 'beschikbare opleidingsdata' , op de opleidingsdata van uw keuze om u online aan te melden.

Beschikbare opleidingsdata


Annuleren: Je aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze opleiding. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt. Met deze aanmelding verklaar je bekend te zijn met de annuleringsvoorwaarden.

Formulier wachtlijst/belangstellingsregistratie
Zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor de opleiding van uw keuze? Of heeft u wel belangstelling voor de opleiding maar kunt u niet op de geplande data? Vul dan het bovenstaande formulier in. Zodra er plaatsen vrijkomen of wanneer er een nieuwe opleiding wordt gepland, zal er contact met u worden opgenomen.

Voor praktische en organisatorische vragen: opleidingen@debibliotheekopschool.nl
Voor inhoudelijke vragen: eising@kunstvanlezen.nl