Lezen kan beter

De opleiding is bedoeld voor lees-mediaconsulenten en adviseurs educatie met belangstelling voor lezen en literatuur, die regelmatig gesprekken voeren met de tactische laag van de school binnen de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs.

Opleidingsinstituut: Diverse docenten
Locatie: Utrecht Volksuniversiteit
Eigen bijdrage: € 675,-
Deelnemers: minimaal 12 – maximaal 15 personen

Meer informatie: Download hier de volledige informatie van de opleiding

Aanmelden tot 3 september:  Klik hieronder op de opleidingsdata van uw keuze om u online aan te melden.

Beschikbare opleidingsdata


Annuleren: Je aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze opleiding. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt. Met deze aanmelding verklaar je bekend te zijn met de annuleringsvoorwaarden.

Formulier wachtlijst / belangstellingsregistratie
Zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor de opleiding van uw keuze? Of heeft u wel belangstelling voor de opleiding, maar kunt u niet op de geplande data? Vul dan het bovenstaande formulier in. Zodra er plaatsen vrijkomen of wanneer er een nieuwe opleiding wordt gepland, zal er contact met u worden opgenomen.

Voor praktische en organisatorische vragen: opleidingen@debibliotheekopschool.nl
Voor inhoudelijke vragen: eising@kunstvanlezen.nl