Onderwijslandschap VO

•      het vo en specifiek het vmbo als onderwijsorganisatie. Hoe is het intern en extern georganiseerd, in welke varianten en welke plaats neemt het in binnen het onderwijsveld? Daarnaast wordt de deelnemer informatie aangereikt over de maatschappelijke, sociale en inhoudelijke thema’s die spelen binnen het onderwijs en die een impact hebben op het leren van de leerling, met name het leren van de Nederlandse taal;
•      actuele ontwikkelingen met betrekking tot het taalonderwijs binnen het vmbo, zoals opbrengstgericht werken, algemeen leesonderwijs, jeugdliteratuur, geletterdheid, technisch en begrijpend lezen, referentieniveaus en kerndoelen, opzetten van taalbeleid en ouderbetrokkenheid. Daarnaast leert men de situatie op het gebied van taalbeleid en leesbevordering in beeld te brengen binnen de contactschool en leert men op basis hiervan in te schatten wat de eigen bibliotheek kan betekenen voor de school; 
•      de verschillende methodische en didactische aanpakken die binnen het vmbo gangbaar zijn. Welke zijn er, wat streven ze na, wat houden ze in en hoe worden ze uitgevoerd? Men brengt vervolgens in beeld hoe men met de verschillende aanpakken het beste kan aansluiten bij de Bibliotheek op school. 

Opleidingsinstituut: Avans+ Hogeschool
Locatie: Utrecht Volksuniversiteit
Eigen bijdrage: € 750,-
Deelnemers: minimaal 12 – maximaal 15 personen

Meer informatie: download hier de volledige opleidingsbeschrijving

Aanmelden tot 20 augustus: Onderaan deze pagina vindt u de beschikbare data voor deze opleiding. Door hieronder op de datum van uw keuze te klikken komt u bij het online aanmeldformulier.
Annuleren: Annuleren kan alleen in geval van bijzondere of persoonlijke omstandigheden. Bij annulering binnen een maand voor aanvang – en wanneer er geen deelnemers op de wachtlijst staan om de gereserveerde plaats over te nemen – wordt de totale eigen bijdrage in rekening gebracht.

Voor praktische en organisatorische vragen: opleidingen@debibliotheekopschool.nl
Voor inhoudelijke vragen: eising@kunstvanlezen.nl

Beschikbare opleidingsdata


Formulier wachtlijst / belangstellingsregistratie
Zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor de opleiding van uw keuze? Of heeft u wel belangstelling voor de opleiding, maar kunt u niet op de geplande data? Vul dan het bovenstaande formulier in. Zodra er plaatsen vrijkomen of wanneer er een nieuwe opleiding wordt gepland, zal er contact met u worden opgenomen.