Scoor een boek

Je bent toekomstige projectleider die Scoor een Boek! gaat implementeren binnen jouw werkgebied. Je werkt minimaal op beleidsmatig HBO niveau in een bibliotheek of POI.

Kansen voor de bibliotheek
Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier voor kinderen én (laagtaalvaardige) ouders. De Eredivisie wil bijdragen aan een gezonde levensstijl van de samenleving, de Bibliotheeksector ziet (in het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal[1]) sterkere taalbeheersing als een belangrijke pijler hiervoor. Op dit snijvlak vinden de Bibliotheeksector en de Eredivisie elkaar in het programma 'Scoor een Boek!’  

Scoor een Boek! is  tevens een middel om samenwerking tussen Bibliotheeksector en Eredivisie vorm te geven en in contact te komen met belangrijke (nieuwe) samenwerkingspartners voor het bereiken van laagtaalvaardige gezinnen.  

Resultaat
De deelnemer

 • Je hebt een duidelijk beeld van het programma Scoor een Boek!, hebt kennis van de inhoud en de doelen die worden beoogd.
 • Je weet welke samenwerking opgezet moet worden op strategisch en uitvoerend niveau.
 • Je bent in staat om op een projectmatige manier te werken.
 • Je weet hoe het rekenmodel Scoor en Boek! in elkaar zit.
 • Je hebt een duidelijk beeld van de rolverdeling in het samenwerkingsverband rond Scoor een Boek!.
 • Je weet hoe je een effectief gesprek kan voeren over de doelstelling van Scoor een Boek! met de samenwerkingspartners.  

Programma
De masterclass duurt 8 uur, verdeelt over 2 dagdelen. De training wordt gegeven door 2 trainers die goed inhoudelijk op de hoogte zijn van de strategische uitgangspunten en de inhoud van Scoor een Boek!. De training vindt groepsgewijs plaats met een groepsgrootte van 8 tot 16 personen.

Programma dagdeel 1 (duur: 3 uur):

 1. Welkom en kennismaking
  Doel: Deelnemers weten elkaars achtergrond en het waarom van de deelname aan de masterclass.                
 2. Leerdoelen
  Doel: Verwachtingen managen.                
 3. Wat houdt Scoor een Boek!(SeB!) in
  Doel: Deelnemers hebben inzicht in de betekenis, doelen en inhoud van SeB!  
 4. Achtergrondinformatie over de structuur en organisatie bij voetbalclubs
  Doel: Deelnemers weten hoe de organisatie bij een voetbalclub in elkaar steekt en hebben inzicht in de meerwaarde van samenwerking tussen voetbalclub en de Bibliotheek.  
 5. Rollen en taken
  Doel: Deelnemers zijn bekend met de uitgangspunten van projectmatig werken: kwaliteitsdoelen, structuur (stuurgroep en werkgroep), tijdspad. 
 6. Uitleg rekenmodel
  Doel: Deelnemers hebben inzicht in de financiering SeB!  
 7. Plan van aanpak
  Doel: Deelnemers zijn in staat om een goede planning te maken voor hun eigen werkgebied en weten welke fases allemaal doorlopen moeten worden. 
 8. Afsluiting en evaluatie
  Doel: Check of leerdoelen behaald zijn.    

Praktische informatie
Datum: Dinsdag 15 mei 2018, dagdeel 2 in overleg met deelnemers 2018.
Opleidingsduur: 1 dagdeel van 12.30 – 16.30 uur (zonder lunch) + 1 dagdeel in overleg met deelnemers
Locatie: Utrecht – Centrum voor de Kunsten
Trainer: Tineke Scholte en Astrid Kroon
Studiebelasting: 1 opleiding dag + voorbereidingstijd (theorie) + uitvoering in werkgebied Looptijd: 3 maanden , terugkomdag na 3-4 maanden
Kosten: Aangeboden vanuit subsidie door Kunst van Lezen.
Deelnemers: 8 – 16 deelnemers.
Bij minder dan 8 deelnemers wordt de opleiding doorgeschoven naar het volgende seizoen.
Aanmelden: Voor 7 mei 2018 via het onderstaande aanmeldingsformulier 'beschikbare opleidingsdata'.
We nemen naar aanleiding van je intekenformulier mogelijk contact op voor een telefonisch gesprek van ongeveer 15 minuten. Dit om te voorkomen dat de opleiding en je verwachtingen niet op elkaar aansluiten.  

Beschikbare opleidingsdata


Annuleren: Deze aanmelding verplicht tot het deelnemen aan de opleiding. De kosten worden vergoed door Kunst van Lezen. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt. Met deze aanmelding verklaar je bekend te zijn met de annuleringsvoorwaarden.  

Meer informatie:
Voor inhoudelijke informatie:
Astrid Kroon, Senior adviseur 
M: 06-13928397  E: Astrid.kroon@rijnbrink.nl

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, Projectmedewerker Rijnbrink Campus
T: 088-1970317  E: campus@rijnbrink.nl

[1] Tel mee met taal (www.telmeemetaal.nl) is het actieprogramma van het Kabinet (in het bijzonder de ministeries van POCW, VWS en SZW) om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Bij het preventieve gedeelte (dat onder de programmanamen BoekStart en de Bibliotheek op school bekend staat) is Stichting Lezen hoofduitvoerder en de Koninklijke Bibliotheek mede-uitvoerder. Bij Scoor een Boek! en andere programma’s om laagtaalvaardige gezinnen te betrekken is Stichting Lezen & Schrijven tevens betrokken. Lokale bibliotheken voeren de programma’s in gemeenten uit met ondersteuning van provinciale bibliotheekorganisaties (POI’s).